be-Mine Beringen


over het project

Kortekaas Designers werkt samen met HUB architecten, Michel Janssen Architectectenbureau, Jansen Buildinggroup, en Renotec onder de naam 'Groep - Charbon' aan een design en build ontwerp voor de mijnsite van Beringen in opdracht van het Provincie bestuur Limburg. Status project: WE WIN We are extremely happy to announce that Groep Charbon - consisting of Hub, Michel Janssen, Kortekaas Designers Scenografie, Maverick ICS BV Media Design, Sweco, Renotec and Building Group Jansen - has won the competition for the mining experience center in Beringen, B. The project entails the restoration and renovation of the historic mining buildings. The experience center will have a surface of 22.500 m2, and provides intricate routes showing the social side of mining - "The ways of the miner" - as well as the technical side - "The ways of the coal".

meer ...

  • DECOR & LICHT
  • EXPO