be-Mine Beringen


over het project

Kortekaas designers werkt samen met HUB architecten, Michel Janssen Architectectenbureau, Jansen Buildinggroup, en Renotec aan een ontwerp voor de mijnsite van Beringen in opdracht van het Provincie bestuur Limburg. Status project geselecteerd en visiebundel ingediend. 07 02 2020 Visiebundel voor fase 2a weerhouden en doorstroming naar fase 2b.

meer ...

  • DECOR & LICHT
  • EXPO